Er worden op dit ogenblik geen fietsen meer verhuurd.